De kernwaarden van NXTApps

"Wij werken samen met plezier en toewijding aan een digitaal veilig Nederland"
De organisatorische kernwaarden van NXTApps vormen het uitgangspunt voor onze visie en strategie en fungeren als ethisch kompas.

De kernwaarden geven weer wat wij willen laten doorklinken in al ons denken en doen:

  • Betrouwbaar;
  • Slagvaardig;
  • Professioneel;
  • Security experts;
  • Onderscheidend;
  • Betrokken;
  • Fun.

Het onderscheidende vermogen van Motiv’s medewerkers komt onder meer voort uit slagvaardigheid, oog hebben voor elkaar, betrokken zijn bij elkaar en enorm toegewijd zijn aan de klant. Er wordt veel gegeven en er wordt voortdurend gestreefd naar het bereiken van optimale klanttevredenheid. Daarbij verliezen we de ‘fun’ niet uit het oog; plezier in het werk zorgt ervoor dat iedereen, in- en extern, gemotiveerd blijft!

afbeelding op Kernwaarden

De Motiv-vibe

Als we bij Motiv spreken over bedrijfscultuur, dan hebben we het eigenlijk over ‘de Motiv-vibe’. De Motiv-vibe is meer dan cultuur alleen, het is wie we zijn, hoe we ons gedragen, maar ook de sfeer die wij meebrengen en uitstralen en die onze relaties ook – naar eigen zeggen – ook ervaren. De Motiv-vibe is een mix van persoonlijke kernwaarden van Motivaren en Motiv’s organisatorische kernwaarden.

De Motiv-vibe wordt beschouwd en (zowel door medewerkers als externe stakeholders) ervaren als uniek en bijzonder en komt het beste tot uitdrukking in de woorden: passie, betrokken, trots, energiek, slim, uniek, respect en vertrouwen.