NXTApps is ISO-gecertificeerd

NXTApps' bedrijfsprocessen en softwareontwikkeling zijn gecertificeerd op basis van ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging), en NEN 7510 (informatiebeveiliging binnen de zorg). Bovendien kan op verzoek een ISAE-certificering overhandigd worden.

NEN 7510-certificering

NEN 7510 is de standaard voor de beveiliging van medische data die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens garandeert. Het certificaat is het bewijs dat de door NXTApps geleverde diensten en oplossingen voldoen aan alle informatiebeveiligingseisen voor een veilige en verantwoorde omgang met patiëntgegevens.

Motiv is ISO 9001 gecertificeerd Motiv is ISO/SEC 27001 gecertificeerd

Motiv is NEN 7510 gecertificeerdMotiv is ISO/SEC 2000-1 gecertificeerd

 

Jaarlijkse audit

Jaarlijks wordt door DEKRA Certification gecontroleerd of wij nog aan de criteria hiervoor voldoen, en eenmaal in de drie jaar vindt een complete ISO-audit plaats waarbij wordt gekeken naar bestaan, opzet, werking en aantoonbare verbetering (Plan Do Check Act) van de kwaliteit van NXTApps’ dienstverlening en processen.

 

Meer informatie

Meer weten? Contactpersoon voor bewaking van de primaire processen is Motiv’s kwaliteitsmanager Margaret Stavast. Bij vragen of opmerkingen over de inrichting van onze bedrijfsprocessen kunt u direct contact met haar opnemen via +31 (0)30 6877007 of via dpo@motiv.nl