Requirements refinement

De contouren voor de nieuwe software worden zichtbaar. Maar iedereen die ooit iets met applicatie development te maken heeft gehad, weet het: onduidelijkheid over de precieze klantproblemen en de mogelijke oplossingen in het begin, kan later leiden tot onduidelijkheid en vertraging. Daarom duiken we eerst dieper in die requirements ('requirements refinement'), met de effectieve tools van Design Thinking.

Reality check met Design Thinking

Bij NXTApps werken we – ook voor het prototype – in sprints. De eerste sprint pakken we aan als een ‘Design Thinking sprint’. We passen de ‘double diamond’ van Design Thinking toe op het controleren van en verdiepen op de requirements. Deze activiteiten voeren we uit in sessies met de relevante stakeholders vanuit de klantorganisatie. Is voor alle partijen helder dat het huidige plan echt gaat werken – een essentiële ‘reality check’, inclusief afspraken over de scope – dan gaan we over in het ‘reguliere’ development proces. Met agile -scrum sprints.

 

Een snelkookpan voor requirements analyse

  1. Discover. Wie zijn precies de beoogde gebruikers, en welke problemen ervaren zij? Inzet van procesanalyse-tools en End User Journey Map.
  2. Define. We kiezen het probleem of de problemen die we gaan oplossen met de nieuwe software. Inzet van ‘How might we’ (HMW)-vragen voor verheldering van probleem, scope, verwachtingen.
  3. Develop. Een controleslag: lost de oplossing die we in gedachten hadden het probleem echt op? Met de info uit stap 1 en 2 kunnen we deze mapping veel duidelijker doen. Inzet van creatieve matrix.
  4. Deliver. Gezamenlijk stemmen op de beste oplossing. Dankzij de gezamenlijke sessies is er voor alle stakeholders duidelijkheid over de prioriteiten, scope en de belangen. En is er draagvlak voor de nieuwe oplossing gecreëerd binnen de klantorganisatie. Inzet van ‘Impact versus Difficulty’-matrix.

 

Afhankelijk van jouw type vraagstuk, resulteren deze stappen zodoende in de volgende deliverables:

  1. Een End User Journey Map.
  2. Een Creatieve Matrix.
  3. Een Impact versus Difficulty-matrix.
  4. Een korte, duidelijke beschrijving van de oplossing – inclusief ‘reality check’.
  5. Begrip en draagvlak onder projectteams en stakeholders.

Deze informatie vormt de input voor de product backlog en/of sprint backlog van de developers.

 

Meer weten over hoe wij uw requirements naar de praktijk zouden brengen?

Neem contact op met Jean-Paul van der Meer
Telefoon 256x256  06 51 13 91 73  |  Mail 256x256  jean-paul.vandermeer@nxtapps.nl

 

Stel ons een vraag