Uitwerking van je idee

Je weet dat je nieuwe software nodig hebt, maar de details zijn nog niet helemaal helder. Lees hier hoe de adviseurs van Nxtapps je kunnen ondersteunen bij het concretiseren van je idee.

Inventarisatie

We zijn benieuwd naar je idee, en naar de context ervan. Welke technische en functionele requirements zijn er voor de nieuwe software? Welk probleem moet het precies oplossen? Hoe past het bij je bedrijfsprocessen en de manier waarop jullie werken? Onze adviseurs staan als ervaren business developers met technische kennis zelf met de voeten in de modder. En weten precies welke vragen ze je moeten stellen om vlot verder te komen.

 

 

Advies over de business case

Een business case beantwoordt de vraag: wat zou de software grofweg moeten kosten, en wat levert het ons op? Zeker als je intern budget moet aanvragen of verantwoorden is dit een belangrijke stap. Op basis van onze ervaring en de cijfers die we hebben, kunnen we je helpen om een realistische inschatting te maken.

 

 

Samen naar een plan van aanpak

De vragen ‘wat’, ‘wie’, ‘wanneer’ en ‘hoe’ worden beantwoord in het plan van aanpak. Projectteams en taakverdeling, tijdlijn, methodiek, manier van communiceren en samenwerken; het komt allemaal langs. Want: een goed begin is het halve werk. Misschien telt dat wel dubbel voor een scrum ontwikkeltraject.

 

 

Afhankelijk van jouw type vraagstuk, resulteren deze stappen zodoende in de volgende deliverables:

  1. Een overzicht van de belangrijkste technische en functionele requirements.
  2. Een business case voor je idee – waar nodig voor het interne budget.
  3. Een plan van aanpak op hoofdlijnen voor de realisatie van je idee.

 

 

 

 

Benieuwd hoe wij uw idee gaan concretiseren?

 

“Na een eerste afspraak heeft u een duidelijk beeld van de (on)mogelijkheden en een inschatting van kosten en doorlooptijd.”

Rohald Boer – Business Line Manager
Telefoon 256x256  06 53 11 62 96  |  Mail 256x256  rohald.boer@nxtapps.nl

 

Alfons van Tongeren – Business Developer
Telefoon 256x256  06 53 44 32 57  |  Mail 256x256  alfons.vantongeren@nxtapps.nl

Stel ons een vraag